Author - gntbs

Samosprávy a občianska spoločnosť – základ demokratického rozvoja

Program konferencie v rámci  programu Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou. Miesto: Prešov, hotel Lineas, utorok  22. 11. 2016 Účasť je bezplatná, tlmočenie zabezpečené 8.30 – 9.00 Registrácia 9.00 Otvorenie 9.15 – 10. 15 Samosprávy, práca pre občanov a medzinárodná spolupráca Štefan Kužma, zástupca primátorky mesta Prešov Ivan Pohoryľák, primátor mesta Perečín Jurij Smeljanskij, expert – ekonóm z Krymu 10.15 – 10.50 Aktivity občianskej spoločnosti v podmienkach SR a Ukrajiny Panel 1 Jozef Mikloško, predseda Združenia kresťanských seniorov Juliana Hajduková, Prešovské dobrovoľnícke centrum Jana Krajkovičová, Karpatská nadácia 10.50 – 11.10 Prestávka 11.10 – 13.00 Panel 2 Ľudmila Verbická, Ukrajinsko-Slovenská Iniciatíva Daria Voroncová, OZ Nový Mariupoľ Oksana [...]

Prečítať celé...

Situácia seniorov na Ukrajine

Požiadali sme pani Gabrielu Brovdi, podpredsedníčku Matice slovenskej v Zakarpatsku a súčasne vedúcu slovenskej redakcie Ukrajinskej štátnej televízie v Užhorode, aby nám priblížila situáciu staršej generácie na Ukrajine. Tu sú jej informácie. Podľa zákona Ukrajiny O povinnom štátnom dôchodkovom poistení dôvodom  odchodu do dôchodku je dosiahnutie dôchodkového veku a požadovaný počet odpracovaných rokov .  Vek odchodu do dôchodku pre mužov a ženy je 60 rokov a minimálny počet  odpracovaných rokov 15. Podľa údajov Dôchodkového fondu  momentálne je na Ukrajine 12,2 milióna dôchodcov. Dôchodok, ktorý dostáva [...]

Prečítať celé...

Samosprávy, občianske organizácie, seniori

Prvá etapa projektu Informácie pre občanov a spoluprácu, podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu  a štátneho rozpočtu SR v rámci  cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny,  vyvrcholila pred záverom novembra dvomi konferenciami v Prešove. Prvá z nich s názvom Samosprávy a občianska spoločnosť ako základ  demokratického rozvoja spojila predstaviteľov slovenských a ukrajinských miest ( medzi nimi viaceré, ktoré majú nadviazané partnerstvá)  a občianske organizácie z oboch krajín. Hlavnými témami bola vzájomná výmena skúseností, ako samosprávy pracujú s občanmi a súčasne ako sa občianske organizácie zúčastňujú na živote spoločnosti na všetkých úrovniach, od miestnej až po [...]

Prečítať celé...