Blog

Čo priniesol a ukázal projekt

Projekt cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny, podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR s názvom Informácie pre občanov a spoluprácu, po takmer roku vstúpil do svojej záverečnej etapy. Čo v priebehu svojej realizácie priniesol a na čo poukázal? Už jeho názov Informácie pre občanov a spoluprácu napovedá, že išlo predovšetkým o zintenzívnenie vzájomných informačných tokov medzi susediacimi krajinami a v súvislosti s tým o rozvoj kontaktov a partnerstiev, posilnenie spolupráce v rôznych oblastiach. Komunikačné a kontaktné aktivity ako [...]

Prečítať celé...
Košice v znamení Ukrajiny

Košice v znamení Ukrajiny

Už po tretí raz boli Košice koncom apríla v znamení nášho najväčšieho, východného suseda. Pod záštitou primátora Richarda Rašiho a v tesnej spolupráci s mestom a ďalšími partnermi tu združenie Feman pod vedením agilného Eduarda Buraša organizuje Dni Ukrajiny. Ide o najvýznamnejšie podujatie u nás, venované tejto významnej krajine, ktorá je poznamenaná dramatickým vývojom, jej potenciál a dôležitosť pre Európu aj Slovensko je však nepochybný. Bolo preto logické, že viac než týždeň plný podujatí využili realizátori cezhraničného projektu Informácie pre [...]

Prečítať celé...

Pozvánka – Možnosti hospodárskej spolupráce Slovenska a Ukrajiny

ktorá sa koná v rámci programu Slovensko - Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou, projektu Informácie pre občanov a spoluprácu a Slovensko-Ukrajinského fóra 2017 Miesto: Košice, Kasárne/Kulturpark, budova Alfa, Utorok, 25.4. 2017 Tlmočenie zabezpečené 8.30 – 9.30 Registrácia 9.30 – 10.10 Otvorenie Eduard Buraš, splnomocnenec mesta Košice pre rozvoj spolupráce s Ukrajinou Martin Petruško, námestník primátora mesta Košice Oksana Kytsun, Veľvyslanectvo Ukrajiny na Slovensku Alexander Andrianov, viceprezident ICC Ukrajiny 10.10 – 11.30 Rozvojové a investičné projekty mesta Košice a Košického samosprávneho kraja Margita Hanušovská, vedúca oddelenie strategického rozvoja mesta Košice Podporné služby pri vstupe priamych [...]

Prečítať celé...

Občania a samosprávy – základ demokratického rozvoja

Program konferencie v rámci programu Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou, projektu Informácie pre občanov a spoluprácu a Dní Ukrajiny v Košiciach. Miesto: Košice, Kasárne/Kulturpark, budova Alfa, pondelok 24. 4. 2017             9.30 – 10.00 Registrácia 10.00 Otvorenie Predstaviteľ Mesta Košice Zástupca veľvyslanectva Ukrajiny 10.00 – 11.10 Samosprávy, práca pre občanov a medzinárodná spolupráca Predstavitelia partnerských miest zo Slovenska a Ukrajiny Ján Holodňák, primátor mesta Svidník Oleksander Biľak, vice-primátor mesta Užhorod / Ukrajina Eduard Buraš, splnomocnenec mesta Košice pre rozvoj spolupráce s Ukrajinou Anatolij Boldašev, primátor mesta Novodnestrovsk / Ukrajina Dušan Petraško, primátor mesta [...]

Prečítať celé...

Blížia sa Dni Ukrajiny v Košiciach

Projekt cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny s názvom Informácie pre občanov a spoluprácu, podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR, sa blíži k svojmu vyvrcholeniu. Má za sebou viaceré aktivity, pred sebou najmä záverečné konferencie. S miernym zjednodušením sa dá povedať, že jadrom projektu sú dve hlavné línie. Tou prvou je vytvárať partnerstvá a siete spolupráce medzi rôznymi subjektmi, od firiem cez samosprávy až po občianske organizácie oboch krajín. Najlepšou príležitosťou na to sú stretnutia v podobe konferencií, [...]

Prečítať celé...
V Užhorode o samosprávach a občianskych iniciatívach

V Užhorode o samosprávach a občianskych iniciatívach

Press Klub Užhorod, ukrajinský partner projektu cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny s názvom Informácie pre občanov a spoluprácu, sa nielen aktívne zapájal do podujatí, ktoré sa odohrávali u nás, ale v tejto metropole Zakarpatskej oblasti pripravil koncom marca aj vlastné akcie. Celkom prirodzene nadviazali na konferencie a workshopy, ktoré sa odohrali na záver novembra 2016 v Prešove a boli predohrou aprílového vyvrcholenia projektu v Košiciach. Nejde však iba o časovú, ale aj obsahovú kontinuitu. Ak boli aj teraz v centre [...]

Prečítať celé...

Programové obdobe 2014 – 2021

Základné dokumenty predstavujúce rámec pre čerpanie pomoci z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014 – 2021 boli podpísané dňa novembra 2016 v priestoroch Úradu vlády SR. Memorandá o porozumení okrem iného ustanovujú národné riadiace a kontrolné štruktúry a implementačný rámec. Aktuálne prebieha v rámci každého dohodnutého programu proces prípravy tzv. osnov programov – “Concept Notes”, ktoré budú predložené Úradu pre finančný mechanizmus v Bruseli najneskôr koncom mája 2017. Následne po predložení jednotlivých vypracovaných osnov bude prebiehať ich schvaľovací proces zo [...]

Prečítať celé...

Slovensko je bránou do Európy

Slovensko je pre nás bránou do Európy. To bol jeden z kľúčových výrokov nového veľvyslanca Ukrajiny Jurija Mušku na stretnutí s novinármi niekoľko dní po tom, čo odovzdal svoje poverovacie listiny prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Tlačové konferencie obvykle trvajú maximálne hodinku, táto beseda sa však natiahla zhruba na trojnásobok. Aj to naznačuje, ako veľmi záleží skúsenému diplomatovi na dobrých vzťahoch a spolupráci so všetkými súčasťami slovenského prostredia. Stretnutie s novinármi sa nieslo vo výrazne priateľskej a súčasne otvorenej atmosfére, na program prišli rôznorodé otázky. Ide o hodnoty Je celkom [...]

Prečítať celé...

Možnosti spolupráce Slovenska a Ukrajiny

Prvá etapa projektu Informácie pre občanov a spoluprácu, podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu  a štátneho rozpočtu SR v rámci  cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny,  vyvrcholila pred záverom novembra dvomi konferenciami v Prešove. Prvá z nich s názvom Samosprávy a občianska spoločnosť ako základ  demokratického rozvoja spojila predstaviteľov slovenských a ukrajinských miest ( medzi nimi viaceré, ktoré majú nadviazané partnerstvá)  a občianske organizácie z oboch krajín. Hlavnými témami bola vzájomná výmena skúseností, ako samosprávy pracujú s občanmi a súčasne ako sa občianske organizácie zúčastňujú na živote spoločnosti na všetkých úrovniach, od miestnej až po [...]

Prečítať celé...

Význam spolupráce Slovenska a Ukrajiny

ktorá sa koná v rámci programu Slovensko - Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou. Miesto: Prešov, hotel Lineas, utorok  23. 11. 2016 Účasť je bezplatná, tlmočenie zabezpečené 8.30 – 9.00 Registrácia 9.00 Otvorenie Oksana Kytsun, Veľvyslanectvo Ukrajiny na Slovensku 9.20 – 10.20 Spolupráca obchodných komôr a podnikateľov SR a Ukrajiny Dmytry Skačkov, Medzinárodná obchodná komora /ICC/ Ukrajiny Oleg Nikolajev, Medzinárodná obchodná komora /ICC/ Ukrajiny Miloslav Karaffa, predseda Prešovskej regionálnej komory SOPK Sergej Griščenko , vedúci zboru poradcov prezidenta ICC Ukrajiny 10.20 – 10.50 Prestávka 10.50 – 12.00 Spolupráca v energetike, doprave a logistike Alexander Duleba, riaditeľ výskumného centra [...]

Prečítať celé...