Aktuality

Čo priniesol a ukázal projekt

Projekt cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny, podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR s názvom Informácie pre občanov a spoluprácu, po takmer roku vstúpil do svojej záverečnej etapy. Čo v priebehu svojej realizácie priniesol a na čo poukázal? Už jeho názov Informácie pre občanov a spoluprácu napovedá, že išlo predovšetkým o zintenzívnenie vzájomných informačných tokov medzi susediacimi krajinami a v súvislosti s tým o rozvoj kontaktov a partnerstiev, posilnenie spolupráce v rôznych oblastiach. Komunikačné a kontaktné aktivity ako [...]

Prečítať celé...
Košice v znamení Ukrajiny

Košice v znamení Ukrajiny

Už po tretí raz boli Košice koncom apríla v znamení nášho najväčšieho, východného suseda. Pod záštitou primátora Richarda Rašiho a v tesnej spolupráci s mestom a ďalšími partnermi tu združenie Feman pod vedením agilného Eduarda Buraša organizuje Dni Ukrajiny. Ide o najvýznamnejšie podujatie u nás, venované tejto významnej krajine, ktorá je poznamenaná dramatickým vývojom, jej potenciál a dôležitosť pre Európu aj Slovensko je však nepochybný. Bolo preto logické, že viac než týždeň plný podujatí využili realizátori cezhraničného projektu Informácie pre [...]

Prečítať celé...

Pozvánka – Možnosti hospodárskej spolupráce Slovenska a Ukrajiny

ktorá sa koná v rámci programu Slovensko - Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou, projektu Informácie pre občanov a spoluprácu a Slovensko-Ukrajinského fóra 2017 Miesto: Košice, Kasárne/Kulturpark, budova Alfa, Utorok, 25.4. 2017 Tlmočenie zabezpečené 8.30 – 9.30 Registrácia 9.30 – 10.10 Otvorenie Eduard Buraš, splnomocnenec mesta Košice pre rozvoj spolupráce s Ukrajinou Martin Petruško, námestník primátora mesta Košice Oksana Kytsun, Veľvyslanectvo Ukrajiny na Slovensku Alexander Andrianov, viceprezident ICC Ukrajiny 10.10 – 11.30 Rozvojové a investičné projekty mesta Košice a Košického samosprávneho kraja Margita Hanušovská, vedúca oddelenie strategického rozvoja mesta Košice Podporné služby pri vstupe priamych [...]

Prečítať celé...

Občania a samosprávy – základ demokratického rozvoja

Program konferencie v rámci programu Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou, projektu Informácie pre občanov a spoluprácu a Dní Ukrajiny v Košiciach. Miesto: Košice, Kasárne/Kulturpark, budova Alfa, pondelok 24. 4. 2017             9.30 – 10.00 Registrácia 10.00 Otvorenie Predstaviteľ Mesta Košice Zástupca veľvyslanectva Ukrajiny 10.00 – 11.10 Samosprávy, práca pre občanov a medzinárodná spolupráca Predstavitelia partnerských miest zo Slovenska a Ukrajiny Ján Holodňák, primátor mesta Svidník Oleksander Biľak, vice-primátor mesta Užhorod / Ukrajina Eduard Buraš, splnomocnenec mesta Košice pre rozvoj spolupráce s Ukrajinou Anatolij Boldašev, primátor mesta Novodnestrovsk / Ukrajina Dušan Petraško, primátor mesta [...]

Prečítať celé...

Blížia sa Dni Ukrajiny v Košiciach

Projekt cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny s názvom Informácie pre občanov a spoluprácu, podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR, sa blíži k svojmu vyvrcholeniu. Má za sebou viaceré aktivity, pred sebou najmä záverečné konferencie. S miernym zjednodušením sa dá povedať, že jadrom projektu sú dve hlavné línie. Tou prvou je vytvárať partnerstvá a siete spolupráce medzi rôznymi subjektmi, od firiem cez samosprávy až po občianske organizácie oboch krajín. Najlepšou príležitosťou na to sú stretnutia v podobe konferencií, [...]

Prečítať celé...
V Užhorode o samosprávach a občianskych iniciatívach

V Užhorode o samosprávach a občianskych iniciatívach

Press Klub Užhorod, ukrajinský partner projektu cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny s názvom Informácie pre občanov a spoluprácu, sa nielen aktívne zapájal do podujatí, ktoré sa odohrávali u nás, ale v tejto metropole Zakarpatskej oblasti pripravil koncom marca aj vlastné akcie. Celkom prirodzene nadviazali na konferencie a workshopy, ktoré sa odohrali na záver novembra 2016 v Prešove a boli predohrou aprílového vyvrcholenia projektu v Košiciach. Nejde však iba o časovú, ale aj obsahovú kontinuitu. Ak boli aj teraz v centre [...]

Prečítať celé...

Možnosti spolupráce Slovenska a Ukrajiny

Prvá etapa projektu Informácie pre občanov a spoluprácu, podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu  a štátneho rozpočtu SR v rámci  cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny,  vyvrcholila pred záverom novembra dvomi konferenciami v Prešove. Prvá z nich s názvom Samosprávy a občianska spoločnosť ako základ  demokratického rozvoja spojila predstaviteľov slovenských a ukrajinských miest ( medzi nimi viaceré, ktoré majú nadviazané partnerstvá)  a občianske organizácie z oboch krajín. Hlavnými témami bola vzájomná výmena skúseností, ako samosprávy pracujú s občanmi a súčasne ako sa občianske organizácie zúčastňujú na živote spoločnosti na všetkých úrovniach, od miestnej až po [...]

Prečítať celé...

Význam spolupráce Slovenska a Ukrajiny

ktorá sa koná v rámci programu Slovensko - Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou. Miesto: Prešov, hotel Lineas, utorok  23. 11. 2016 Účasť je bezplatná, tlmočenie zabezpečené 8.30 – 9.00 Registrácia 9.00 Otvorenie Oksana Kytsun, Veľvyslanectvo Ukrajiny na Slovensku 9.20 – 10.20 Spolupráca obchodných komôr a podnikateľov SR a Ukrajiny Dmytry Skačkov, Medzinárodná obchodná komora /ICC/ Ukrajiny Oleg Nikolajev, Medzinárodná obchodná komora /ICC/ Ukrajiny Miloslav Karaffa, predseda Prešovskej regionálnej komory SOPK Sergej Griščenko , vedúci zboru poradcov prezidenta ICC Ukrajiny 10.20 – 10.50 Prestávka 10.50 – 12.00 Spolupráca v energetike, doprave a logistike Alexander Duleba, riaditeľ výskumného centra [...]

Prečítať celé...

Samosprávy a občianska spoločnosť – základ demokratického rozvoja

Program konferencie v rámci  programu Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou. Miesto: Prešov, hotel Lineas, utorok  22. 11. 2016 Účasť je bezplatná, tlmočenie zabezpečené 8.30 – 9.00 Registrácia 9.00 Otvorenie 9.15 – 10. 15 Samosprávy, práca pre občanov a medzinárodná spolupráca Štefan Kužma, zástupca primátorky mesta Prešov Ivan Pohoryľák, primátor mesta Perečín Jurij Smeljanskij, expert – ekonóm z Krymu 10.15 – 10.50 Aktivity občianskej spoločnosti v podmienkach SR a Ukrajiny Panel 1 Jozef Mikloško, predseda Združenia kresťanských seniorov Juliana Hajduková, Prešovské dobrovoľnícke centrum Jana Krajkovičová, Karpatská nadácia 10.50 – 11.10 Prestávka 11.10 – 13.00 Panel 2 Ľudmila Verbická, Ukrajinsko-Slovenská Iniciatíva Daria Voroncová, OZ Nový Mariupoľ Oksana [...]

Prečítať celé...