(Slovenčina) Blížia sa Dni Ukrajiny v Košiciach

(Slovenčina) Blížia sa Dni Ukrajiny v Košiciach

Sorry, this entry is only available in Slovak. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Projekt cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny s názvom Informácie pre občanov a spoluprácu, podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR, sa blíži k svojmu vyvrcholeniu. Má za sebou viaceré aktivity, pred sebou najmä záverečné konferencie.

S miernym zjednodušením sa dá povedať, že jadrom projektu sú dve hlavné línie. Tou prvou je vytvárať partnerstvá a siete spolupráce medzi rôznymi subjektmi, od firiem cez samosprávy až po občianske organizácie oboch krajín. Najlepšou príležitosťou na to sú stretnutia v podobe konferencií, seminárov, workshopov a diskusií na témy, ktoré sú spoločným záujmom a možno si vymeniť skúsenosti a informácie a neraz aj hľadať možnosti kooperácie.

Druhou líniou je intenzívna propagácia a medializácia nielen projektu a jeho aktivít, ale aj širokého záberu spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou, osobitne cezhraničných projektov, podporených z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Zámerom je posilniť cezhraničný tok informácií, čo sa viacerými článkami a prílohami v lokálnej, regionálnej aj celoštátnej tlači dialo už v úvodných mesiacoch projektu, konferencie a ďalšie podujatia však sú výrazným impulzom pre intenzívnejší informačný tok.

Konferencie v Prešove

Úvodná etapa projektu Informácie pre občanov a spoluprácu vyvrcholila pred záverom novembra 2016 dvomi konferenciami v Prešove.

Prvá z nich s názvom Samosprávy a občianska spoločnosť ako základ demokratického rozvoja spojila predstaviteľov slovenských a ukrajinských miest ( medzi nimi viaceré, ktoré majú nadviazané partnerstvá) a občianske organizácie z oboch krajín. Hlavnými témami bola vzájomná výmena skúseností, ako samosprávy pracujú s občanmi a súčasne ako sa občianske organizácie zúčastňujú na živote spoločnosti na všetkých úrovniach, od miestnej až po celoštátnu i medzinárodnú a podporujú tak participáciu občanov na správe vecí verejných.

V nadväznosti na konferenciu zástupcovia samospráv diskutovali o svojej práci na prešovskej radnici a ďalší účastníci sa zapojili do ďalších dvoch interaktívnych workshopov. V jednom z nich sa slovenské a ukrajinské občianske organizácie stretli s novinármi z oboch krajín, informovali sa o situácii v spoločnosti a médiách v každej z nich a hľadali možnosti efektívneho spoločného postupu. Druhé stretnutie bolo zamerané na činnosť seniorských organizácií a medzigeneračnú spoluprácu.

Ďalšia konferencia pod názvom Význam spolupráce Slovenska a Ukrajiny bola zameraná na oblasť hospodárstva. Oksana Kytsun z veľvyslanectva Ukrajiny na Slovensku podčiarkla jednoznačné proeurópske smerovanie svojej krajiny a dôležitosť podpory zo strany Slovenska v tomto úsilí.

Jednotlivé panely konferencie boli venované aktivitám a kooperácii obchodných komôr a ich prínosu pre ekonomické vzťahy oboch krajín, ďalší energetike, doprave a logistike a napokon záverečný spolupráci v cestovnom ruchu. K všetkým uvedeným oblastiam konferencie sa uskutočnili odborné diskusné workshopy.

Jedným z cieľov projektu je nadväzovanie partnerstiev – a obe konferencie s takmer dvomi stovkami účastníkov zo Slovenska aj Ukrajiny k tomu výrazne prispeli.

Bohatý program

Dni Ukrajiny v Košiciach sa vyprofilovali do pozície najvýznamnejšej každoročnej aktivity, ktorá sa týka širokého spektra vzájomných vzťahov a spolupráce našich susediacich krajín. V minulom roku sa na nich realizátori projektu Informácie pre občanov a spoluprácu zúčastnili ako pozorovatelia, v tomto roku už ako aktívni partneri a spoluorganizátori viacerých podujatí. Participujú v rôznej miere na takmer celom spektre bohatého programu Dní Ukrajiny v Košiciach 2017.

Patrí im predovšetkým druhá polovica apríla, ale už záver marca priniesol prvú akciu, otvorenie výstavy Svet v ukrajinsko – slovenských farbách. Pripravilo ju Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku a trvá až do polovice mája. Od stredy 19.apríla do štvrtka 27. apríla potom bude metropola východu doslova plná rôznorodými aktivitami Dní Ukrajiny v Košiciach.
Hádam každý si v nich príde na svoje. Napríklad v kultúre to bude samozrejme aj neodmysliteľný folklór, ale tiež ukrajinské súbory moderného tanca. Víkend bude patriť gastronómii a najmä tradičným špecialitám, krátko pred tým sa zasa predstaví ukrajinská móda prostredníctvom veľmi progresívnych a originálnych, aj medzinárodne uznávaných tvorcov. Zámerom je ukázať rozľahlú krajinu susedov v jej mnohotvárnosti a kontinuite dejín a súčasnosti.

Keď bude veľká pozornosť patriť športu, nie je to náhoda. Veď vlani boli Košice Európskym mestom športu 2016 a v roku 2021 budú usporiadateľom Európskeho olympijské festivalu mládeže, ktorý sa koná každé dva roky a je významnou udalosťou pre šport i mladú generáciu. Tomu bude venovaná odborná konferencia – a viacerým odvetviam športu / napríklad box, cyklistika, plávanie, basketbal/ hneď niekoľko súťaží s účastníkmi zo Slovenska a Ukrajiny.

Možnosti spolupráce

Pri všetkých týchto a ďalších príležitostiach sa stretnú zainteresovaní ľudia z oboch krajín a bude to skvelá možnosť v rámci projektu Informácie pre občanov a spoluprácu na pracovné stretnutia, diskusie a okrúhle stoly, semináre a workkshopy, ktoré rozvinú siete partnerstiev a spolupráce.

Ukrajina je náš najväčší sused s pozoruhodným hospodárskym, surovinovým aj ľudským potenciálom. Na tom nič zásadné nemenia ani súčasné problémy a vojna na východe krajiny. Platí, že priateľa poznáš najmä v zlých časoch. Alebo pragmaticky: Kto rozvíja spoluprácu dnes, bude mať v lepších časoch náskok. Konferenciu zámerne modelujeme tak, aby ukázala aj menej známe stránky Ukrajiny a možností najmä v progresívnych technológiách. To je trend, ktorý smeruje dopredu – a platí to aj pre spoluprácu Slovenska a Ukrajiny. V tomto duchu sa 25. apríla v košickom Kulturparku odohrá konferencia o hospodárskej spolupráci oboch krajín, na príprave a realizácii ktorej participujú spolu s realizátormi projektu viaceré subjekty a veľmi iniciatívne najmä Medzinárodná obchodná komora (ICC) Ukrajiny.

Pravdaže mimoriadne významne tradičný hlavný organizátor Dní Ukrajiny v Košiciach, združenie FEMAN na čele so svojim riaditeľom Eduardom Burašom, splnomocnencom Mesta Košice pre spoluprácu s Ukrajinou. V tejto kooperácii sa odohrajú aj ďalšie aktivity projektu Informácie pre občanov a spoluprácu, už 20. – 21. 4. Dni turizmu a deň pred ekonomickou konferenciou obdobné podujatie na tému spolupráce samospráv, občianskych iniciatív, médií a kultúrnych stykov. To všetko nielen potvrdzuje, že možnosti spolupráce Slovenska a Ukrajiny sú rozsiahle, ale predovšetkým sa snaží k tomu čo najviac prispieť.

Juraj Púchlo
Foto: Peter Laučík, archív

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *