(Slovenčina) Čo priniesol a ukázal projekt

(Slovenčina) Čo priniesol a ukázal projekt

Sorry, this entry is only available in Slovak. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Projekt cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny, podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR s názvom Informácie pre občanov a spoluprácu, po takmer roku vstúpil do svojej záverečnej etapy. Čo v priebehu svojej realizácie priniesol a na čo poukázal?

Už jeho názov Informácie pre občanov a spoluprácu napovedá, že išlo predovšetkým o zintenzívnenie vzájomných informačných tokov medzi susediacimi krajinami a v súvislosti s tým o rozvoj kontaktov a partnerstiev, posilnenie spolupráce v rôznych oblastiach. Komunikačné a kontaktné aktivity ako základ projektu sú celkom logické. Jednak preto, že ich v porovnaní so vzťahmi s inými susedmi rozhodne nie je dostatok a bez nich je rozvoj stykov a kooperácie sotva možný. A tiež preto, že realizátormi projektu sú subjekty a ľudia, ktorí sa celoživotne venujú komunikačným a mediálnym aktivitám.

Spoločný aktívny vklad

Trojica jeho realizátorov, kežmarská spoločnosť Clinicum so skúsenosťami z regionálnej a miestnej tlače, Nautilus DJ z Bratislavy, pôsobiaca na celoštátnej mediálnej a komunikačnej úrovni a ukrajinský partner Press Klub Užhorod spoločne a veľmi aktívne vytvorili silné zázemie v širokom spektre informačných tokov. Desať špecializovaných príloh v troch novinách, pôsobiacich vo východoslovenských regionálnych a lokálnych podmienkach, množstvo článkov v niekoľkých centrálnych časopisoch a tiež v agentúrach TASR a SITA, magazíny o projekte a spolupráci Slovenska a Ukrajiny v najsledovanejšej východoslovenskej televízii TV Zemplín – to je telegrafický výpočet mediálnych výstupov. A samozrejme vlastná internetová stránka www.slovensko-ukrajina.sk.

Nejde však iba o počet, ale najmä obsah informačných produktov. Približovali nielen samotný projekt a jeho aktivity, ale nemenej rôzne príklady cezhraničnej spolupráce, na poprednom mieste tie, ktoré majú podporu z Nórskeho finančného mechanizmu. Je ich naozaj celá paleta s rôznym zameraním, od ochrany životného a prírodného prostredia, cestovný ruch až po vzdelávanie a spoluprácu v kultúre. Všade tam sa stretávajú tí, ktorí prispievajú k vzájomným priateľským a prospešným stykom susediacich krajín.

Tak to bolo aj na podujatiach, organizovaných v rámci projektu. Dvoch otváracích konferenciách v Prešove, jedna s témou samospráv a občianskych organizácií a druhá k hospodárskej kooperácii – a obdobne obsahovo zameranej dvojici záverečných konferencií v Košiciach. K tomu viacero konkrétnejšie zameraných seminárov, workshopov, diskusných stretnutí na najrôznejšie témy. Aktívne zapojenie niekoľkých stoviek účastníkov a desiatky nadviazaných partnerstiev a priateľstiev, to je mimoriadne pozitívny vklad projektu.

Cenná výmena skúseností

Samozrejme bola by trúfalosť robiť závery za približne rok projektu, ale viaceré získané poznatky sú poučné. Napríklad ten veľmi pozitívny pokiaľ ide o partnerstvá a kontakty samospráv. Tie už dosiahli veľmi slušnú úroveň aj dynamiku, najmä medzi mestami a obcami Zakarpatskej oblasti a Prešovského aj Košického kraja už existuje množstvo formalizovaných aj neformálnych partnerstiev a družobných vzťahov. A ukrajinské miestne samosprávy, ktoré sú na rozdiel od regionálnej úrovne volené demokraticky občanmi, ukazujú svoju akcieschopnosť aj zdravé sebavedomie.

Zložitejšia je situácia v občianskych aktivitách. Áno , boli to práve občania, ktorí svojimi masovými a odvážnymi vystúpeniami rozhodli o smerovaní Ukrajiny do Európy. Štruktúry tretieho sektoru sa však v mnohom iba formujú, niektoré naďalej chýbajú a v nejednom smere pripomínajú nás pred zhruba štvrťstoročím. Aj my sme sa museli a chceli učiť od vyspelejších krajín, naša cesta môže byť poučná pre ukrajinských priateľov.

Na jednej strane tu vidíme veľmi živé štruktúry, za ktorými stoja väčšinou mladí ľudia, vzdelaní , rozhľadení a dobre jazykovo pripravení, schopní nadväzovať kontakty s cudzinou a nachádzať príležitosti pre získavanie zdrojov na svoju činnosť. Na druhej strane doslova v plienkach alebo takmer neexistujúce sú organizácie, ktoré by zastupovali záujmy niektorých veľkých a veľmi významných skupín občanov. Napríklad seniorov, kde sa len ťažko hľadajú partnerské organizácie na celoštátnej či miestnej úrovni. V tom môže byť náš príklad, skúsenosti a pomoc veľmi prínosné.

Stále nevyužitý potenciál

Medzi otváracou a záverečnou konferenciou k otázkam ekonomickej spolupráce bol zjavný posun na vyšší stupeň. Už prvá v Prešove bola značne reprezentatívna a dokumentovala napríklad prínos obchodných komôr oboch krajín k vzájomnej hospodárskej kooperácii. V Košiciach sa však už prezentovali predovšetkým konkrétne príležitosti, hlavne vo sférach, ktorým patrí súčasnosť aj budúcnosť. Energetická efektívnosť, informačné technológie, prínosy pre ochranu životného a prírodného prostredia – to patrilo ku kľúčovým témam.

Veľkú zásluhu na progresívnom smerovaní má to, že na jeseň minulého roku najvyšší predstavitelia Medzinárodnej obchodnej komory (ICC) Ukrajiny a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory podpísali dohodu o vzniku a podpore činnosti medzinárodného Centra pre obchodnú spoluprácu ICC Ukrajiny v Bratislave. Jej agilný predstavitelia sa ihneď pustili do práce v snahe nadväzovať prospešné kontakty a podporovať všetky formy vzájomnej kooperácie.

Treba otvorene povedať, že v tom všetkých čaká veľa práce, aby sa viac využíval veľký potenciál na dvojstrannej aj mnohostrannej rovine. Aj tento cezhraničný projekt ukázal, že Ukrajina nie je iba poľnohospodárska veľmoc či bohatá zásobáreň surovín, ale ponúka nemálo možností na báze moderných technológií. Problémom je, že naša podnikateľská sféra tieto skutočnosti nie dostatočne pozná – a k tomu je zneistená situáciou v krajine susedov či nestabilitou jej meny.

Aj tieto skutočnosti treba zohľadniť, ešte viac informovať všetkých zainteresovaných aj širokú verejnosť v oboch krajinách. Práve k tomu sa čo najviac snažil prispieť cezhraničný projekt Informácie pre občanov a spoluprácu.

Juraj Púchlo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *