Granty EHP a Nórska

Programové obdobe 2014 – 2021

Základné dokumenty predstavujúce rámec pre čerpanie pomoci z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014 – 2021 boli podpísané dňa novembra 2016 v priestoroch Úradu vlády SR. Memorandá o porozumení okrem iného ustanovujú národné riadiace a kontrolné štruktúry a implementačný rámec. Aktuálne prebieha v rámci každého dohodnutého programu proces prípravy tzv. osnov programov – “Concept Notes”, ktoré budú predložené Úradu pre finančný mechanizmus v Bruseli najneskôr koncom mája 2017. Následne po predložení jednotlivých vypracovaných osnov bude prebiehať ich schvaľovací proces zo [...]

Prečítať celé...