Košice v znamení Ukrajiny

Košice v znamení Ukrajiny

Košice v znamení Ukrajiny

Už po tretí raz boli Košice koncom apríla v znamení nášho najväčšieho, východného suseda. Pod záštitou primátora Richarda Rašiho a v tesnej spolupráci s mestom a ďalšími partnermi tu združenie Feman pod vedením agilného Eduarda Buraša organizuje Dni Ukrajiny.

Ide o najvýznamnejšie podujatie u nás, venované tejto významnej krajine, ktorá je poznamenaná dramatickým vývojom, jej potenciál a dôležitosť pre Európu aj Slovensko je však nepochybný. Bolo preto logické, že viac než týždeň plný podujatí využili realizátori cezhraničného projektu Informácie pre občanov a spoluprácu na zorganizovanie záverečných konferencií a ďalších aktivít.

Partnerstvá samospráv

Konferencia venovaná spolupráci samospráv a občianskym aktivitám potvrdila správny trend v rozvoji prospešných partnerstiev miest a lokálnych štruktúr oboch krajín. A hoci na východ Slovenska najčastejšie prichádzajú samosprávni reprezentanti z blízkej Zakarpatskej oblasti, konferencia ukázala, že konkrétny záujem o spoluprácu je aj v ďalších častiach Ukrajiny. Prišli sem z Krivého rohu, známeho ťažbou a spracovaním železnej rudy, Nikolajeva na brehu Čierneho mora, Novodnestrovska, ktorému meno dala rieka na juhu krajiny. Témou početných stretnutí boli rôznorodé podoby spolupráce a výmeny skúseností, pekným symbolom bolo, že pár dní po konferencii primátori Novodnestrovska a našej Gelnice podpísali dohodu o partnerstve.

Z viacerých ukrajinských miest prišli najmä mladí, ale aj starší nadšenci umenia a tieto súbory spolu s reprezentantmi kultúrnych aktivít našich Ukrajincov a Rusínov pripravili Dňom Ukrajiny v Košiciach pekný kultúrny rámec viacerými vystúpeniami. Organizátori cezhraničného projektu využili túto príležitosť a konferenciu obohatili o novú tému, kultúrnu spoluprácu, ktorá je veľmi živá. Okrem toho sa v rámci projektu počas týchto dní na pracovných a odborných stretnutiach zišli predstavitelia cestovného ruchu, novinári, mladí módni tvorcovia, športovci a športoví funkcionári, predstavitelia Karpatského euroregiónu a ďalší, aby hovorili o veľmi širokých možnostiach spolupráce, nadväzovali nové a upevňovali existujúce partnerstvá.

S pohľadom dopredu

Úplný záver projektu patril konferencii o hospodárskych stykoch a kooperácii. V spolupráci s Medzinárodnou obchodnou komorou Ukrajiny a jej Centrom obchodnej spolupráce v Bratislave prišli zástupcovia regionálnych komôr a hlavne firiem zo Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti, prezentovali sa aj ďalšie ukrajinské podnikateľské subjekty. Možnosti investícií a hospodárskych aktivít predstavili zástupcovia Košíc aj samosprávneho kraja, vystúpili tiež naši podnikatelia.

Zloženie podľa odvetví bolo pestré, spoločným znamením však bolo zameranie na progresívne technológie. Častou témou bola energetika s dôrazom na to, že najefektívnejšia a najlacnejšia energia je tá, ktorá sa ušetrí. Energetická efektívnosť je veľká úloha všade vrátane Ukrajiny, pri tomto smerovaní sa ukazujú sľubné príležitosti pre slovenské subjekty, ktoré sú v tom na výške súčasných požiadaviek.

Ukrajinci prišli v takom zložení, ktoré ukázalo najmä pohľady dopredu. Mnohé firmy majú kontakty na inovatívne technológie najvyspelejších západných krajín a majú ambíciu uplatniť ich nielen doma, ale aj u nás. Mohli sme sa zoznámiť s veľmi zaujímavými a progresívnymi riešeniami na poli informačných technológií pre dopravu a logistiku, ochranu životného prostredia a prácu s odpadmi, izolácie v stavebníctve a ďalšie. Ukrajinské aktivity a záujem o spoluprácu sú zreteľné, z našej strany vidieť skôr isté vyčkávanie…

V rámci konferencie zaznelo, že pre pozitívny vývoj v tomto smere je nevyhnutné výrazne zintenzívniť tok informácií a rozvoj vzájomných kontaktov. Už názov cezhraničného projektu Informácie pre občanov a spoluprácu hovorí, že v ňom je podstatou práve to. Jeho prínos je nesporný, na nastúpenej ceste však treba pokračovať.

Juraj Púchlo
Foto: Peter Laučík

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *