Programové obdobe 2014 – 2021

Programové obdobe 2014 – 2021

Základné dokumenty predstavujúce rámec pre čerpanie pomoci z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014 – 2021 boli podpísané dňa novembra 2016 v priestoroch Úradu vlády SR.

Memorandá o porozumení okrem iného ustanovujú národné riadiace a kontrolné štruktúry a implementačný rámec. Aktuálne prebieha v rámci každého dohodnutého programu proces prípravy tzv. osnov programov – “Concept Notes”, ktoré budú predložené Úradu pre finančný mechanizmus v Bruseli najneskôr koncom mája 2017. Následne po predložení jednotlivých vypracovaných osnov bude prebiehať ich schvaľovací proces zo strany donorov. Až po schválení  osnov, môžu  programoví operátori, t.j. inštitúcie zodpovedné za implementácie jednotlivých programov pristúpiť k príprave a k zverejneniu jednotlivých výziev. Viac nájdete na  www.eeagrants.sk.

Kontakty:

Úrad vlády Slovenskej republiky
Odbor grantov EHP a Nórska
Námestie slobody 1
813 71 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: eeagrants@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 20925 516
Fax: 02 / 54430 056