Samosprávy, občianske organizácie, seniori

Samosprávy, občianske organizácie, seniori

Prvá etapa projektu Informácie pre občanov a spoluprácu, podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu  a štátneho rozpočtu SR v rámci  cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny,  vyvrcholila pred záverom novembra dvomi konferenciami v Prešove.

Prvá z nich s názvom Samosprávy a občianska spoločnosť ako základ  demokratického rozvoja spojila predstaviteľov slovenských a ukrajinských miest ( medzi nimi viaceré, ktoré majú nadviazané partnerstvá)  a občianske organizácie z oboch krajín. Hlavnými témami bola vzájomná výmena skúseností, ako samosprávy pracujú s občanmi a súčasne ako sa občianske organizácie zúčastňujú na živote spoločnosti na všetkých úrovniach, od miestnej až po celoštátnu i medzinárodnú a podporujú tak participáciu občanov na správe  vecí verejných.

Prešov a Perečín

Viceprimátor mesta Prešov Štefan Kužma pozdravil účastníkov konferencie v mene primátorky Andrey Turčanovej, ktorá  pre iné vážne povinnosti nemohla na podujatie prísť. Vo svojom vystúpení sa sústredil na prácu s občanmi a predovšetkým na sociálne služby. Seniori a seniorské  organizácie majú s prešovskou samosprávou dobré skúsenosti.

Za ukrajinské samosprávy vystúpil  Ivan Pohoryľák, primátor Perečína. Aj toto mesto patrí medzi viaceré zo Zakarpatského regiónu, ktoré majú na východnom Slovensku partnerské samosprávy a v Prešove prebehlo viacero srdečných aj osožných stretnutí. Ivan Pohoryľák sa však sústredil predovšetkým na prebiehajúcu decentralizáciu na Ukrajine. Kým na regionálnej úrovni sú gubernátori naďalej menovaní prezidentom,  v lokálnych podmienkach si občania svojich zástupcov volia. Samosprávny systém sa však ďalej rozvíja a zdokonaľuje, podľa slov perečínskeho primátora si najviac berú príklad z Poľska. Prečo nie od nás? To, že na malom Slovensku máme takmer tri tisícky samostatných obcí, nie je najlepším modelom – preto si zvolili vzor efektívnejšieho fungovania samospráv.

V diskusii zaznela otázka, či aj na Ukrajine komunálne voľby signalizujú príklad viac k nezávislým než straníckym kandidátom. Dozvedeli sme sa, že u susedov to ešte nie je možné, o funkciu sa treba uchádzať na straníckej listine. Tu sa teda možno od nás poučiť, ako viac zdôrazniť občiansky princíp a možnosť participácie na komunálnej politike ako základu aj pre tú veľkú. Najmä o tom a hovorilo v ďalších častiach konferencie.

Spolupráca generácií

Jozef Mikloško, predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska, nezabudol pripomenúť svoje obľúbené heslo: „ Mladí rýchlo bežia, starí poznajú skratky.“ To vtipne vystihuje, že každá vekový skupina má svoje prednosti a najlepšie je ich spojiť. Nie náhodou vedľa neho sedela  Juliana Hajduková z Prešovského dobrovoľníckeho centra. Obe organizácie sú už dlhšie v kontakte, spolupracovali napríklad v rámci medzinárodného projektu prípravy seniorských dobrovoľníkov. Prešovské centrum patrí na Slovensku medzi najuznávanejšie na poli dobrovoľníctva a hoci pracuje najčastejšie s mladými, kooperácia so seniormi priniesla obom stranám nové kontakty a podnety. To je napokon správna cesta.

Z Ukrajiny prišli veľmi mladí i veľmi skúsení predstavitelia občianskych organizácií. K tej prvej kategórii nesporne patrí Alla Jurčenko z Odesy, ktorá má iba dvadsaťštyri rokov. Aktivity na lokálnom i celonárodnom poli jej však dali mandát zastupovať občiansku spoločnosť v nedávno vytvorenom Národnom protikorupčnom úrade ( NABA). Alla hovorila predovšetkým o skúsenostiach zo svojho rodného mesta a regiónu, viaceré z nich však majú širšiu platnosť. Napokon nielen pre Ukrajinu. Hoci tu korupcia a vplyv oligarchov patrí medzi najzásadnejšie problémy, ani pre nás to nie sú pojmy neznáme. A niečo podobné ako NABA by sa aj tu zišlo…

Cenná pomoc

Oksana Ruda a Občianske združenie Ednannia, ktoré reprezentuje, patrí k najskúsenejším na Ukrajine.  Má aj rozvetvené medzinárodné kontakty  a pomáha iným organizáciám pri ich vzniku a prvých krokoch. Občianska spoločnosť v krajine našich východných susedov má veľkú silu, ako ukázali spontánne vystúpenia, vedúce k zásadným zmenám. Organizovanosť je však celkovo iba v počiatočnom štádiu a zahraničné skúsenosti a pomoc má v tomto čase veľký význam.

Spontánne vzniklo tiež Občianske združenie Nový Mariupoľ, o ktorom prišla do Prešova porozprávať Daria Voroncová. Mariupoľ je mesto blízko vojnovej zóny na východe Ukrajiny aj obsadeného Krymu. OZ Nový Mariupoľ sa preto sústreďuje na také aktivity, ktoré sú v tejto zložitej situácii najpotrebnejšie. Mimoriadne trpia starší ľudia – a najmä deti, ktorým chýba mnohé z toho, čo je pre ich šťastnejších rovesníkov samozrejmosťou. Tu opäť prichádza veľmi cenná pomoc – aj zo Slovenska.

Ľudmila Verbická a ňou vedená Ukrajinsko – Slovenská Iniciatíva (USI) pre rozvoj vzájomných stykov našich krajín realizuje množstvo rôznorodých aktivít. Najpozoruhodnejšie sú tie, ktoré sa týkajú práve detí z Mariupoľa. Iba pár dní pred prešovskou konferenciou sa zavŕšil dvojtýždenný ozdravný pobyt viac než štyridsiatky mariupoľských detí u nás  (píšeme o tom na inom mieste). Pomoc v tomto smere prichádza aj z ďalších krajín Európskej únie, spolu v nich privítali približne tri tisícky detí z Ukrajiny. Na Ukrajinsko – Slovenskú Iniciatívu z toho pripadá viac než tristo a patrí jej popredné miesto.

Nové kontakty

Nájdeme aj ďalšie príklady vzájomnej spolupráce a účastníci podujatia v Prešove mali príležitosť ju ďalej rozvíjať.

Zástupcovia samospráv diskutovali o svojej práci na prešovskej radnici a ďalší účastníci sa zapojili do ďalších dvoch interaktívnych workshopov. V jednom z nich sa slovenské a ukrajinské občianske organizácie stretli s novinármi z oboch krajín, informovali sa o situácii v spoločnosti a médiách v každej z nich a hľadali možnosti efektívneho spoločného postupu. Druhé stretnutie bolo zamerané na činnosť seniorských organizácií a medzigeneračnú spoluprácu.

Ďalšia konferencia pod názvom Význam spolupráce Slovenska a Ukrajiny bola zameraná na oblasť hospodárstva. Jej prvý panel bol venovaný aktivitám a kooperácii obchodných komôr a ich prínosu pre ekonomické vzťahy oboch krajín. Ďalšie hovorili o energetike, doprave a logistike, nevyhli sa poukázaniu na problémy, podčiarkli však predovšetkým výhody, perspektívy a potenciál spoločného postupu. To platí aj pre záverečný panel, venovaný cestovnému ruchu. K všetkým uvedeným oblastiam sa uskutočnili odborné diskusné workshopy.

Jedným z cieľov projektu je nadväzovanie partnerstiev – a obe konferencie s takmer dvomi stovkami účastníkov zo Slovenska aj Ukrajiny k tomu výrazne prispeli. Hlavným zámerom je posilniť cezhraničný tok informácií, čo sa viacerými článkami a prílohami v lokálnej, regionálnej aj celoštátnej tlači dialo aj v úvodných mesiacoch projektu, konferencie však boli výrazným impulzom pre intenzívnejší informačný tok. Ten bude výrazne pokračovať smerom k vyvrcholeniu projektu konferenciami v Užhorode a Košiciach v roku 2017.

 

Juraj Púchlo
Foto: Peter Laučík

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *