Situácia seniorov na Ukrajine

Situácia seniorov na Ukrajine

Požiadali sme pani Gabrielu Brovdi, podpredsedníčku Matice slovenskej v Zakarpatsku a súčasne vedúcu slovenskej redakcie Ukrajinskej štátnej televízie v Užhorode, aby nám priblížila situáciu staršej generácie na Ukrajine. Tu sú jej informácie.

Podľa zákona Ukrajiny O povinnom štátnom dôchodkovom poistení dôvodom  odchodu do dôchodku je dosiahnutie dôchodkového veku a požadovaný počet odpracovaných rokov .  Vek odchodu do dôchodku pre mužov a ženy je 60 rokov a minimálny počet  odpracovaných rokov 15. Podľa údajov Dôchodkového fondu  momentálne je na Ukrajine 12,2 milióna dôchodcov.

Dôchodok, ktorý dostáva väčšia časť ukrajinských seniorov, je cca 50 eur. Práve táto, opakujem, väčšia časť ukrajinských seniorov, je odkázaná na pomoc a podporu prííbuzných. Dôvody:

  1. ceny na potraviny a oblečenie sú rovnaké ako na Slovensku alebo len  o 10-20% nižšie,
  2. vysoké náklady na energie /plyn, elektrina, voda/
  3. zložitý stav zdravotníctva
    • neexistuje zdravotné poistenie
    • všetky potrebné lieky /vo väčšine nemocníc aj počas interného liečenia/ si dôchodca musí kúpiť v lekárni za plnú cenu

Starostlivosť o seniorov na Ukrajine má rôzne podoby.

1. Štátna starostlivosť.

Po celom štáte v okresných a krajských mestách sú zriadené Teritoriálne sociálne centrá, kde je možnosť dočasného alebo aj dlhodobého ubytovania dôchodcov . Napríklad na území Zakarpatskej oblasti funguje 19 takýchto centier,  celkovo v Ukrajine 332. Existuje možnosť umiestnenia seniorov aj do štátneho Domu dôchodcov /podľa zákona nárok na to majú prevažne bezdetní dôchodcovia/. Počet Domov dôchodcov v Ukrajine  je 96.

Približne 22 000 ukrajinských seniorov sú klientmi Domov dôchodcov alebo Teritoriálnych sociálnych  centier. Kvalita služieb a finančné zabezpečenie týchto zariadení je na dosť nízkej úrovni.

2. Starostlivosť o seniorov zo strany cirkevných spoločenstiev.

Pomoc a podporu dôchodcom na Ukrajine poskytujú aj rôzne cirkevné spoločenstvá a organizácie.

Napríklad v Užhorode gréckokatolícka charita  Caritas  poskytuje pre dôchodcov obedy /pre nechodiacich dovážajú domov/. Už 4 roky sa tu realizuje projekt Opatera, v rámci ktorého funguje záujmový klub pre seniorov /schádzajú sa 2-krát týždenne, vyšívajú, háčkujú, spievajú a raz do týždňa majú spoločnú omšu/.

Celkovo na Zakarpatsku funguje aj 5 cirkevných Domov dôchodcov /väčšinou sú to domy, kde nie je veľký počet klientov a o seniorov sa starajú rehoľné sestry a dobrovoľníci/. Napríklad v obci Pavčyno /okr. Mukačevo/ už skoro 10 rokov sa realizuje ukrajinsko-nemecko- francúzsky projekt, v rámci ktorého bol zriadený Dom Sv. Alžbety, kde žije 20 dôchodkýň, o ktorých sa stará 7 rehoľných sestier.

3. Súkromné Domy dôchodcov.

V poslednom období na Ukrajine sa otvárajú aj súkromné Domy dôchodcov, ktoré sú určené pre solventných seniorov.

4. Občianské združenia.

Pred niekoľkými rokmi aj na Ukrajine sa objavili Kluby dôchodcov, ale sú to iba ojedinele prípady. Fungujú len v niekoľkých veľkých mestách: Kyjev, Ľvov, Cherson, Odesa.

Starostlivosť o dôchodcov je veľmi bolestivá a ťažká otázka pre ukrajinskú spoločnosť. Zmeny, ktoré sú momentálne nevyhnutné v tejto oblasti, by  mali zahŕňať  skúsenosti viacerých európskych krajín, vrátane Slovenska.

JP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *