Slovensko je bránou do Európy

Slovensko je bránou do Európy

Slovensko je pre nás bránou do Európy. To bol jeden z kľúčových výrokov nového veľvyslanca Ukrajiny Jurija Mušku na stretnutí s novinármi niekoľko dní po tom, čo odovzdal svoje poverovacie listiny prezidentovi Andrejovi Kiskovi.

Tlačové konferencie obvykle trvajú maximálne hodinku, táto beseda sa však natiahla zhruba na trojnásobok. Aj to naznačuje, ako veľmi záleží skúsenému diplomatovi na dobrých vzťahoch a spolupráci so všetkými súčasťami slovenského prostredia. Stretnutie s novinármi sa nieslo vo výrazne priateľskej a súčasne otvorenej atmosfére, na program prišli rôznorodé otázky.

Ide o hodnoty

Je celkom pochopiteľné, že Jurij Muška svoj príhovor začal situáciou na východe Ukrajiny, ktorá sa v poslednom čase opäť zostrila. Priblížil jej viaceré aspekty, nielen politické a vojenské, ale aj ekonomické a humanitárne. Útoky majú okrem iného očividne za cieľ ochromiť výrobu a dodávky elektrickej energie a tepla, čo ešte viac zhoršuje už aj tak ťažký život obyvateľov tejto oblasti. “Potrebujeme mier a čím skôr odviesť odtiaľto vojská a ťažké zbrane“, podčiarkol veľvyslanec.

Dalo by sa hovoriť ešte o viacerých detailoch. Dôležité pre pochopenie súvislostí sú však najmä jeho nasledujúce slová: „Nebojujeme s Ruskom, bojujeme o hodnoty.“ Práve o to ide od začiatku predovšetkým. Moskva agresiou odpovedá na rozhodnutie Ukrajiny, že patrí do Európy a chce si osvojiť jej hodnoty. A tento zápas prebieha nielen na vojnovej línii, ale v mnohých sférach.

Jednou z veľmi významných je energický postup proti korupcii, v ktorom by sme našli aj nejednu inšpiráciu pre nás. Zriadili Národný úrad proti korupcii, každý verejný činiteľ musí veľmi podrobne zdokladovať svoje príjmy a výdavky, napríklad každý majetok nad tri tisíc eur. Verejné obstarávanie má veľmi transparentné pravidlá.

Hospodárska spolupráca

Tieto a ďalšie opatrenia spolu s reformou justície majú za cieľ vytvoriť stabilné mechanizmy právneho štátu. To je zásadná podmienka demokratického rozvoja ukrajinskej spoločnosti, postupného začleňovania do európskych kontextov a tiež hospodárskej spolupráce s krajinami tohto priestoru. Týmto otázkam Kyjev venuje veľkú pozornosť.

A platí to aj pre nového veľvyslanca na Slovensku. Dva dni po nástupnej tlačovej konferencii sa v Bratislave na jeho pozvanie uskutočnilo mimoriadne zaujímavé stretnutie. Prišiel prezident Medzinárodnej obchodnej komory (ICC) Ukrajiny Volodymyr Ščelkunov, zástupcovia ICC Ukrajiny na Slovensku, v Rakúsku, Maďarsku a Českej republike aj ekonomickí radcovia ukrajinských ambasád v týchto krajinách. Témou bol celkom logicky rozvoj hospodárskej spolupráce v tomto európskom regióne.

Európska únia je dnes jasne najväčším partnerom Ukrajiny, na jej členov pripadá viac než 40 percent jej zahraničného obchodu. Po krutom znížení hospodárskeho rozvoja v rokoch 2014-2015 najmä v dôsledku vojny postupne dochádza k oživovaniu. Na tento rok medzinárodné inštitúcie prognózujú ukrajinskej ekonomike približne dvojpercentný rast, na budúci by to mal byť už dvojnásobok.

Ukrajina je náš najväčší sused s pozoruhodným potenciálom. Patrí k najväčším európskym poľnohospodárskym producentom, na to nadväzuje zaujímavé potravinárstvo, silná je metalurgia a význam energetiky, krajina má cenné zázemie odborníkov a vedcov, kvalifikovanej pracovnej sily. Stretnutie v Bratislave hovorilo predovšetkým o tom, ako viac využiť tieto a ďalšie prednosti pre rozvoj dvojstrannej i mnohostrannej spolupráce.

Veľmi dôležité je  v tomto posilnenie informačných tokov, k čomu náš časopis aktívne prispieva zapojením do cezhraničného projektu Informácie pre občanov a spoluprácu. Na schôdzke viac razy zaznelo, že treba intenzívnejšie využívať všetky príležitosti, aby sa verejnosť aj podnikateľské kruhy  Slovenska dozvedeli viac o Ukrajine a možnostiach kooperácie. Konkrétnym príspevkom k tomu budú koncom apríla v Košiciach Dni Ukrajiny a Slovensko – ukrajinské fórum, kde konferencie k viacerým témam spolupráce doplní zaujímavý kultúrny aj gastronomický program.

 

Juraj Púchlo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *