V Užhorode o samosprávach a občianskych iniciatívach

V Užhorode o samosprávach a občianskych iniciatívach

V Užhorode o samosprávach a občianskych iniciatívach

Press Klub Užhorod, ukrajinský partner projektu cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny s názvom Informácie pre občanov a spoluprácu, sa nielen aktívne zapájal do podujatí, ktoré sa odohrávali u nás, ale v tejto metropole Zakarpatskej oblasti pripravil koncom marca aj vlastné akcie.

Celkom prirodzene nadviazali na konferencie a workshopy, ktoré sa odohrali na záver novembra 2016 v Prešove a boli predohrou aprílového vyvrcholenia projektu v Košiciach. Nejde však iba o časovú, ale aj obsahovú kontinuitu. Ak boli aj teraz v centre pozornosti najmä samosprávy a občianske iniciatívy, nuž predovšetkým preto, že to je základ, na ktorom stojí rozvoj demokratickej spoločnosti.

Cenná výmena skúseností

Ide o otázky, v ktorých si Slovensko a Ukrajina môžu veľmi plodne vymieňať skúsenosti. Tak, ako my sme na začiatku svojej cesty v spoločnej Európe veľa získali od vyspelejších krajín Únie, môžu sa ukrajinskí priatelia poučiť od nás. Nie je to však iba jednosmerná cesta, ale obojstranný prúd poznatkov informácií.

V Užhorode o svojej práci hovorili nielen zástupcovia tohto najväčšieho mesta regiónu ( 120 tisíc obyvateľov), ale napríklad aj ani nie dvojtisícovej obce Nižné Selište. Tá je známa napríklad tým, že v moravskom Blansku stojí historický drevený kostolík odtiaľto, ktorý premiestnili počas prvej Československej republiky, ku ktorej vtedy Zakarpatská Ukrajina patrila. Historické a kultúrne väzby majú bohaté a hlboké korene.

Zaujímavé bolo zastúpenie občianskych organizácií, ktoré reprezentovali nové trendy u našich susedov. Oľga Besaga a iniciatívna skupina Equality Lab aktívne vystupuje napríklad za rodovú rovnosť a proti násiliu, páchanému na ženách. Tatiana Smriga z klubu Cublo zasa predstavila viaceré moderné umelecké snaženia , práve pripravovali výstavu mladých slovenských výtvarníkov.

Médiá a turizmus

Popri samosprávach a občianskych iniciatívach priestor patril tiež médiám a cestovnému ruchu. Opäť celkom logicky, veď Press Klub Užhorod a jeho šéfka Irina Breza sa venujú predovšetkým aktivitám a spolupráci novinárov – a turistika patrí medzi sféry, ktoré sú pre obe krajiny veľmi zaujímavé. Ukrajincov u nás najčastejšie stretneme na lyžiarskych svahoch, ale aj v vodných parkoch a kúpeľoch. My krásy a atrakcie susedov iba postupne objavujeme, čomu slúži aj prezentovaný spoločný projekt Užhorodu a Michaloviec.

Na podujatie prišli najmä zakarpatskí novinári, vhodným partnerom pre nich bol Michal Beňadik, predseda našej Asociácie vydavateľov regionálnej tlače. Miloš Nemeček, ktorý takmer polstoročia pôsobí v celoštátnych médiách, mohol nájsť partnerov nielen z tejto profesie, ale aj občianskych organizácií, v ktorých je aktívny na slovenskej aj medzinárodnej úrovni. Užhorodské stretnutie v historickom kultúrnom centre Sovie hniezdo ( na obrázku) neformálne nadviazalo na vytváranie kontaktov a partnerstiev, čo je významná súčasť projektu.

Juraj Púchlo
Foto: Peter Laučík, archív

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *